Onze algemene voorwaarden

 1. Wij versturen betaalde bestellingen altijd binnen 1 werkdag.
 2. De verzendkosten bedragen:
  • Tot € 19.99 verzendkosten: € 6.99
  • Vanaf € 19.99 tot € 39.99 verzendkosten: € 3.99
  • Vanaf € 39.99: gratis
 3. Verzendkosten worden berekend in stap 3. Gratis verzending vanaf €39,99
 4. Het minimum orderbedrag bedraagt €9.99 / order. Dit is omdat wij een groothandel in zaden zijn. Onze prijzen zijn dermate scherp, dat een minimumbedrag noodzakelijk is.
 5. Europese Verzendkosten
 6. ZadenKopenOnline.nl levert alleen in Nederland en de rest van de EU. Leveringen buiten de EU geschieden op eigen risico van de klant. 
 7. Levering uitsluitend op huisadressen, postbusadressen zijn niet mogelijk.
 8. Onze verzendpartner is DPD. Dit betekend dat wij ten allen tijde kunnen zien waar het pakket zich bevind. Tevens dient er voor het pakket getekend te worden. Als er niemand thuis is, dan zal de koerier proberen om het pakket bij de buren af te leveren. Als dit niet lukt, wordt een afleverafspraak gemaakt d.m.v. een kaart in de brievenbus. Wij leveren niet op zondagen.
2. De prijzen van onze producten
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en inclusief verzendkosten en BTW. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.
3. Klachten en geschillen
 1. De besteller/ontvanger dient zich er ten allen tijde van bewust te zijn dat zaden versproducten zijn, waar het weer (temperatuur) effect op heeft. Daarnaast zijn zaden seizoensproducten. Zadenkopenonline.nl zal een product vervangen door een product van gelijke prijs/kleur/soort, indien een product niet meer beschikbaar is.
 2. Zadenkopenonline.nl streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 1.1. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van bederf. Dit bederf dient binnen 4 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan zadenkopenonline.nl (via fax/email).
 3. Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt zadenkopenonline.nl er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd en/of een (gedeeltelijke) verrekening zal plaatsvinden, mits u dit na ontvangst van het product binnen 4 uur heeft gemeld (tel/fax/email). Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal zadenkopenonline.nl u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan zadenkopenonline.nl de overeenkomst opzeggen, danwel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in verleg met u. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
  1. Belemmerende maatregelen van overheidswege
  2. Misoogsten en-of seizoensgebondenheid van producten
  3. Stagnaties en-of problemen bij toeleveranciers, transporteurs (GLS) of andere derden waarvan zadenkopenonline.nl afhankelijk is
  4. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat
  5. Rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen
  6. Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken
4. Persoonlijke informatie van onze klanten
 1. Persoonsgegevens gebruikt zadenkopenonline.nl alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden
5. Annuleren van orders
 1. Omdat zaden versproducten zijn, kan zadenkopenonline.nl geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden na ontvangst van de betreffende goederen.
 2. Indien er geen sprake is van versproducten zal door zadenkopenonline.nl gehandeld worden conform de wet "kopen op afstand" (www.consuwijzer.nl). Dit betekend dat u zonder opgave van reden binnen 14 dagen uw product kunt retourneren. De kosten van het retourneren zijn in deze voor u als klant.

6. Hoe kunt u retourneren?
 1. Stuur ons een email: of neem contact op via deze pagina met het verzoek te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Bij dit verzoek dient u tevens uw ordernummer, naam en bankrekeningnummer door te geven.
 2. Wij zullen binnen 2 werkdagen op uw verzoek reageren en het retouradres geven.
 3. Na ontvangst van de goederen binnen ons bedrijf ontvangt u van ons een bevestiging. Wij gaan er van uit dat de producten in oorspronkelijke staat en verpakking geretourneerd worden. Is dit niet het geval, dan laten wij u dit direct weten.
 4. Binnen 5 werkdagen wordt het geld retour gestort op uw rekening.

Indien u een product defect ontvangt neem dan contact met ons op. Maak indien mogelijk foto's van de beschadiging en stuur deze mee.


7. Overig
 1. Wij verwerken geen orders op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen. Orders worden niet geleverd op zondagen, officiële feestdagen en de eerste dag na een officiële feestdag. Behandeling van uw order vindt altijd op een werkdag plaats. 
   
 2. Leveringen aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campigns, kantoren etc. zijn geheel voor risico van de ontvanger, daar betreffende instanties hun eigen protocol hebben ten aanzien van het aannemen van pakketten.
   
 3. Daar zaden versproducten zijn, is na bestelling geen annulering mogelijk

8. Juridisch
 1. De aansprakelijkheid van zadenkopenonline.nl is beperkt tot drie maal de factuurwaarde.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Alkmaar, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.
 3. Zadenkopenonline.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Zadenkopenonline.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Zadenkopenonline.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.

Hoorn

23-02-2009


Our terms and conditions - Seeds4Garden.com

Unser Geschaeftsbedingungen

Nos conditions générales - LesGrainesDeFrance.com

Zaden Kopen Online review Rating: 4.5 out of 5 based on 889 reviews.